top of page

Om PatLab Digital

PatLab Digital er en norsk, privat veterinær-medisinsk biopsitjeneste som ble etablert i 2016. Tjenesten utføres i samarbeid med Pharmaq Analytiq som leverer laboratoriefunksjonen (fra medio 2022 bytter vi til Veterinærinstituttet). Tjenesten retter seg særlig mot sports- og familiedyrpraksis, men kan, etter avtale, også ta imot prøver fra andre dyregrupper.

Informasjon i Enhetsregisteret

Kontakt

Nydalen Allé 17

0484 Oslo

Telefon: 93042650

Sendingen var vellykket.

Patologer

Høyt kvalifiserte patologer leser av biopsiene og er tilgjengelige for faglig diskusjon.

 

bottom of page