Diverse informasjon

Innsendelse av prøver:
PatLab Digital
Postboks 1015
0218 Oslo
 
Priser:
Last ned PDF
 
Viktig informasjon om cytologiprøver:
Last ned PDF
Informasjon om PLD:
Last ned brosjyre
Bestill prøvemateriell og emballasje:
En standardpakke består av 15 standard prøveglass (40 ml) med 25 ml formalin med transporthylse og absorptivt materiale, PLD prøveglass-etiketter, 15 ufrankerte, adresserte PLD boblekonvolutter og 1 veiledning.
Bestilles på post@patlabdigital.no 
NB!: Husk å sende med postadresse.