Diverse informasjon

Innsendelse av prøver:
PatLab Digital
Postboks 1015
0218 Oslo
 
Priser:
Priser fra 01.01.2022 til 31.12.2022 (PDF)
 
Viktig informasjon om cytologiprøver:
Last ned PDF
Informasjon om PLD:
Last ned brosjyre
Bestill prøvemateriell og emballasje:
En standardpakke består av 12 standard prøveglass (50 ml) med ca 25 ml formalin og 2 store prøveglass (120 ml) med ca 60 ml formalin. Prøveglassene har transporthylse/pose med absorptivt materiale. I tillegg inneholder pakken 14 PLD prøveglass-etiketter (QR-koder), 14 ufrankerte, men adresserte PLD boblekonvolutter og 1 veiledning.
Bestilles på post@patlabdigital.no 
NB!: Husk å sende med postadresse.
Nyhet! PLDs rekvisisjon integrert i Sanimalis, se veiledningsvideo for installasjon her.