top of page

Diverse informasjon

Innsendelse av prøver (NB! Ny adresse):
PatLab Digital
Prøvemottak VI Histopatlab
Arboretveien 57
1433  Ås
 
Priser:
Priser gjeldende til 31.12.2023 (PDF)
 
Viktig informasjon om cytologiprøver:
Last ned PDF
Informasjon om PLD:
Last ned brosjyre
Bestill prøvemateriell og emballasje:
En standardpakke består av 10 standard prøveglass (50 ml) med ca 25 ml formalin og 2 store prøveglass (120 ml) med ca 60 ml formalin. Prøveglassene har transporthylse/pose med absorptivt materiale. I tillegg inneholder pakken 12 PLD prøveglass-etiketter (QR-koder), 12 ufrankerte, men adresserte PLD boblekonvolutter og 1 veiledning.
Bestilles på post@patlabdigital.no 
NB!: Husk å sende med postadresse.
PLDs rekvisisjon integrert i Sanimalis
Se veiledningsvideo for installasjon her.

PLDs rekvisisjon integrert i Vetserve:
Se veiledning her.
 
 
 
bottom of page